Sfântul Apostol Andrei

Sf.-Ap.-Andrei-cel-dintai-chemat

Sfântul Apostol Andrei s-a născut în localitatea Betsaida, aflată pe malul lacului Ghenizaret. Era fiul unui pescar pe nume Iona şi mai avea un frate, Simon (viitorul apostol Petru). O persoană dornică de a trăi o viaţă curată, după porunca lui Dumnezeu, Andrei devine ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul. La vederea Mântuitorului Iisus, Sf. Ioan a rostit frumoasele cuvinte: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii (Ioan 1, 29), după care Andrei L-a urmat pe Mesia.

Este amintit de mai multe ori în Sfânta Scripură. După înălţarea la cer a Mântuitorului Iisus, în urma tragerii la sorţi, Sfântului Andrei i-a căzut să propovăduiască evanghelia la mai multe popoare, printre care şi la sciţi (Hipolit Romanul, Despre apostoli).

Aici, în Dobrogea, a format o strălucitoare comunitate de creştini, sciţii auzind cuvântul lui Dumnezeu (Coloseni 3, 11). Tradiţia a păstrat locul unde a vieţuit sfântul, şi anume, peştera Sf. Andrei. De amintit că, în localiatea Ion Corvin s-au cules diferite cântece legate de acest apostol, cel mai cunoscut fiind colindul (Sf. Andrei):

Colo pe grindei,
Crâng de alunei,
Val de arţărei,
Sfântă mănăstire,
Loc de tăinuire,
Şi tămăduire,
Se piteşte-n tei,
Casa lui Andrei,
De la schit la cruce,
Scară care duce,
Din cruce la schit,
Scări de coborât …
De la schit în sus,
Crucea lui Iisus,
De la cruce-n tei,
Casa lui Andrei,
Cine că-mi venea,
Şi descăleca?
Venea Decebal
Călare pe-un cal,
Sfinţii că-i găsea,
Cu ei că vorbea,
Dar nu se-nchina,
Nici cruce-şi făcea.
La schitul din tei,
Crucea lui Andrei,
Traian că venea,
La slujbă şedea,
Slujba asculta,
Şi îngenunchia,
Şi nu se-nchina …
Pe murg călărea
Şi calea-şi lua,
La cetatea lui,
A Trofeului …
Andrei col-la schit,
Uite c-a ieşit
Cu papucii lui,
Talpa Raiului,
Şi potcapu’ lui,
Arca cerului,
Cu veşminte sfinte,
Fraţii înainte,
Cu toiag şi cruce,
Candele-n răscruce,
Lumânări aprinse,
Vâlvătăi cuprinse …
Iară Sânt Andrei
Sub crucea din tei,
Schitul din grindei,
Se ruga mereu
La bun Dumnezeu …

Călătoria a continuat şi în S Peninsulei Balcanice, în oraşul Patras. Aici, propovăduindu-L pe Hristos şi-a atras duşmănia din partea localnicilor care, în jurul anului 60, pe 30 noiembrie îl răstignesc pe o cruce în formă de X.

Biserica Ortodoxă Română a hotărât încă din 1997 ca Sf. Ap. Andrei să fie declarat ocrotitorul României. De amintit faptul că o parte din sfintele moaşte (capul său) au fost aduse în ţara noastră de mai multe ori (1996, 2011).

Peste 668.000 români poartă numele sfântului.

Sfântul Apostol Andrei este sfânt care denotă optimism, curajul de a înfrunta orice greutăţi, dar mai ales credinţa puternică în Dumnezeu.

Este patron al Rusiei, Greciei, Spaniei, Scoţiei, Siciliei.

Catalin Crimu